Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Komunikat

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  przywraca  bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.


Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Klientów do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak:

  • poczty tradycyjnej,
  • platformy e-PUAP,
  • poczty elektronicznej,
  • Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW) - w przypadku spraw związanych z dofinansowaniami z PFRON

 

·         Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie – tel.  17 221 14 40  fax. 17 276 10 40

·         Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – tel.  17 221 14 53, fax. 17 276 10 41

Szczegółowy wykaz numerów 

Zobacz pełną listę aktualności