Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Konsultacje społeczne - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYC...

KONSULTACJE SPOŁECZNE
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
DLA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO  NA LATA 2020 – 2027

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2020 - 2027".
Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

Wszelkie uwagi, korekty i proponowane zmiany prosimy odsyłać do dnia 13 grudnia 2020 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów - pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres pcpr@strzyzow.un.pl wyłącznie na zamieszczonym „Formularzu konsultacji społecznych."

„Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzyżowskiego na lata 2020-2027"
„Formularz konsultacji społecznych"