Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Informacja na temat projektu adresowanego dla osób niepełnosprawnych...

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

 

  Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, którzy:

          są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego

          posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

          są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;

          nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

 

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w

postaci:

          bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych

          staży zawodowych

          wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia

 

Zapewniamy wsparcie w postaci:

          doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

 

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online:  http://fazon.pl/ lub w biurze:

FAZON o/ Podkarpacki ul. Rejtana 10 pokój 315, 35-310 Rzeszów

 

Zapraszamy do kontaktu!

FAZON o/ Podkarpacki ul. Rejtana 10 pokój 315, 35-310 Rzeszów adres e-mail : rzeszow@fazon.pl tel. 17 85 77 556

 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON/o Rzeszów ul. Rejtana 10/315 35-310 Rzeszów tel. 17 85 77 556

Pobierz - Plakat informacyjny 

Zobacz pełną listę aktualności