Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „...

 Powiatowe Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Strzyżowie informuje o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Adresatami pomocy są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Nabór wniosków trwa do 10.10.2019 r.

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Strzyżowski do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON – wnioski w zakresie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW – https://sow.pfron.org.pl/,

 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego), albo w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów pok. 104.

 

Wnioskodawca, który złoży wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) i wniosek zostanie podpisany podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego może ubiegać się z tego tytułu o zwiększenie dodatku do 800 zł.

 

Złożenie wniosku w systemie SOW wymaga posiadania narzędzia autoryzacji -  uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie  ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

W celu uzyskania informacji o sposobie utworzenia PROFILU ZAUFANEGO prosimy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

 

Druk wniosku z załącznikami - pobierz

Zobacz pełną listę aktualności