Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Aktualności

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – 2014 r.

20/02/2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza realizację w 2014 roku Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie

30/01/2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu strzyżowskiego do udziału w projekcie pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim" w 2014 r.

Zobacz więcej

PCPR w Strzyżowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

03/01/2014

PCPR w Strzyżowie informuje, iż rozpoczęło nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych oraz nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funk

Zobacz więcej

Trwa nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd"

06/09/2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Aktywny Samorząd”

Zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w programie „Aktywny samorząd”

30/04/2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, że Powiat Strzyżowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu PFRON pn. "Aktywny Samorząd".

Zobacz więcej

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II – 2013 r.

18/03/2013

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza realizację w 2013 roku Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie

24/01/2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu strzyżowskiego do udziału w projekcie pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie strzyżowskim" w 2014 r.

Zobacz więcej

PCPR w Strzyżowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

01/11/2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, iż rozpoczęło nabór wniosków kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

Zobacz więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, iż rozpoczęło nabór wniosków do programu pn. „Aktywny Samorząd”.

31/07/2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, iż rozpoczęło nabór wniosków do programu pn. „Aktywny Samorząd”. Ze względu na pierwszy rok realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Zobacz więcej

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami – 2012 r.

30/07/2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza realizację w 2012 roku Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Zobacz więcej