Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kontakt


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
w STRZYŻOWIE 

ul. Parkowa 4
38-100 Strzyżów

tel. 17 276 50 34
fax 17 276 50 34 wew. 30
pcpr@strzyzow.un.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Marcin Gąsior

tel. 17 276 50 34 wew. 29 lub 17 276 10 09
marcingasior@pcprstrzyzow.pl
pcpr@strzyzow.un.pl

pok. Nr 48

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna Księgowa

mgr inż. Ewa Zwiercan

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 28
ewazwiercan@pcprstrzyzowski.pl

pok. Nr 54

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko d/s administracyjno-kadrowych

mgr inż. Agnieszka Zarych

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 28
agnieszkazarych@pcprstrzyzow.pl

pok. Nr 54

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

mgr Ewa Wójcik
starszy inspektor 

mgr Anna Szczęch
samodzielny referent

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 21
ewawojcik@pcprstrzyzow.pl
annaszczech@pcprstrzyzow.pl

 pok. Nr 49

mgr Krzysztof Koza
doradca d/s osób niepełnosprawnych
- koordynator działu

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 22
krzysztofkoza@pcprstrzyzow.pl

pok. nr 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Renata Paszek
pracownik socjalny

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 27
renatapaszek@pcprstrzyzow.pl

pok. nr 53

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział d/s Pieczy Zastępczej

mgr Małgorzata Kidacka
specjalista d/s rodzin zastępczych - starszy pracownik socjalny

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 26
malgorzatakidacka@pcprstrzyzow.pl  
 pok. nr 56

 

mgr Paweł Głowacki
mgr Agnieszka Bator
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel./fax: 17 276 50 34 wew. 25

agnieszkabator@pcprstrzyzow.pl
pawelglowacki@pcprstrzyzow.pl

pok. nr 55