Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kontakt


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
w STRZYŻOWIE 

ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów

tel. 17 221 14 40

fax 17 276 10 40
pcpr@strzyzow.un.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Marcin Gąsior

tel. 17 221 14 40 wew. 81 lub 17 221 14 41

marcingasior@pcprstrzyzow.pl
pcpr@strzyzow.un.pl

pok. Nr 112

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna Księgowa

mgr inż. Ewa Zwiercan

tel. 17 221 14 40 wew. 82 lub 17 221 14 42

ewazwiercan@pcprstrzyzow.pl

pok. Nr 113

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko d/s administracyjno-kadrowych

mgr inż. Agnieszka Zarych

tel. 17 221 14 40 wew. 80
agnieszkazarych@pcprstrzyzow.pl

pok. Nr 111

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

mgr Ewa Wójcik
starszy inspektor 
- koordynator działu

mgr Anna Szczęch
samodzielny referent

tel. 17 221 14 40 wew. 83 i 84
lub 17 221 14 43, 17 221 14 44

ewawojcik@pcprstrzyzow.pl
annaszczech@pcprstrzyzow.pl

 pok. Nr 104


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Renata Paszek
pracownik socjalny

tel./fax: 17 221 14 40 wew. 89 lub 17 221 14 49
renatapaszek@pcprstrzyzow.pl

pok. nr 101

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział d/s Pieczy Zastępczej

mgr Małgorzata Kidacka
specjalista d/s rodzin zastępczych - starszy pracownik socjalny

tel. 17 221 14 40 wew. 88 lub 17 221 14 48
malgorzatakidacka@pcprstrzyzow.pl  
 pok. nr 106

 

mgr Paweł Głowacki
mgr Agnieszka Bator
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 17 221 14 40 wew. 86 lub 17 221 14 46
tel. 17 221 14 40 wew. 87 lub 17 221 14 47 

 

agnieszkabator@pcprstrzyzow.pl
pawelglowacki@pcprstrzyzow.pl

pok. nr 106