Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

  

Pobierz - Druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 

Pobierz - Druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

O likwidację barier w komunikowaniu się i likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub jeżeli osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7
38 - 100 Strzyżów

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel 17 221 14 44
pok. nr 104

Pobierz - Druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 

Pobierz - Druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych