Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

    

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Zgoda właściciela budynku na likwidację barier architektonicznych

 O dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub ich użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub jeżeli osoba ta była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowania dla osób niepełnosprawnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 15 krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
 
Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel/fax: 17 221 14 44

pok. nr 104

Pobierz - druk Wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Zgoda właściciela budynku na likwidację barier architektonicznych