Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Nabór do Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osó...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie ogłasza nabór do III edycji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Uczestnikami programu mogą być:

  1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
  2. ­osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno -edukacyjnym.


Jeśli nie umiesz kontrolować swoich zachowań, wyrażać swoich emocji i uczuć a wykorzystując swoją przewagę krzywdzisz najbliższych i chcesz to zmienić - zgłoś się. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Z A P I S Y

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, pok. 101 .tel. 17 221 14 49

Rekrutacja do Programu prowadzona będzie do 31.07.2020 r.